System nadzoru pożarowego FORESTER dla Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie


Informacje o projekcie

Szczegóły
Tytuł projektu Lokalizacja Status Wartość projektu Data oddania Kategoria projektu
System nadzoru pożarowego FORESTER dla Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie Czarne Człuchowskie Zamknięty 120 000 PLN Specjalistyczne systemy teleinformatyczne Systemy monitoringu wizyjnego CCTV

Zakres usług

Informatyka i automatyka. Systemy zabezpieczeń elektronicznych.

Opis projektu

W ramach modernizacji wizyjnych systemów nadzoru pożarowego nadleśnictwo Czarne Człuchowskie zamierzało pozyskać nowy system obserwacyjny , składający się z dwóch kamer ppoż., systemu transmisji radiowej oraz wyposażenia Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego.

Elementy systemu miały zostać zlokalizowane na istniejących masztach kamerowych w miejscowościach Międzybórz
i Grabowiec

Ogłoszone postępowanie przetargowe wygrała spółka Specialised Projects Polska Sp. z o.o. będąca częścią naszej grupy kapitałowej.

Lokalizacja

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie zlokalizowane jest na styku województw pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. Składa się z 3 obrębów leśnych : Czarne, Międzybórz, Rzecznica. Powierzchnia nadleśnictwa to ponad 25 tys ha. Na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie znajdują się 4 rezerwaty przyrody:    Cisy w Czarnem,     Międzybórz,     Dolina Gwdy,     Osiedle Kormoranów.

Wyzwanie

Budowa złożonych systemów teleinformatycznych w okresie jesienno-zimowym to duże wyzwanie. Krótkie dni, opady i temperatury bliskie zera to poważne utrudnienia dla ekip montażowych. Dzięki dobrej organizacji pracy, doświadczeniu naszych pracowników i użycia sprawdzonych rozwiązań sprzętowych sumaryczny czas montażu i uruchomienia systemu wyniósł tylko 5 dni.

Zastosowana technika

Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o sprawdzony System Nadzoru Wizyjnego Obszarów Leśnych „FORESTER”, którego najnowsza, trzecia już wersja, została opracowana pod koniec roku 2014. Głównym elementem systemu jest kamera ppoż serii MIC charakteryzująca się rozdzielczością HD, obiektywem zmienno-ogniskowym x 30, wysokiej jakości mechaniką oraz obudową specjalnie zaprojektowaną do sprostania niesprzyjającym warunkom atmosferycznym. Kamery są nadzorowane i sterowana przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania Forester VMS, które zapewnia precyzyjne ustawiania parametrów pracy kamer, konfigurację tras dozorowych, prezentacje na obrazie danych dodatkowych (azymut osi optycznej kamery, nazwy obszarów nadzorowanych) i inne niezbędne funkcjonalności dla efektywnej pracy systemu. Warto dodać że integralną częścią oprogramowania jest system mapy cyfrowej umożliwiający prezentację linii namiarowych kamer na dowolnych podkładach mapowych w tym stworzonych na bazie plików ShapeFile Leśnej Mapy Numerycznej.

Obrazy z kamer prezentowane są w PAD na dwóch 50 calowych monitorach HD LED. Dodatkowy, trzeci monitor przeznaczony jest do obsługi aplikacji zarządzającej kamerami i mapy cyfrowej.

Jako system teletransmisji wykorzystano radiolinie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 5GHz.


Prezentacja Microsoft Sway

Do pobrania

  • Download FORESTER CZARNE CZŁUCHOWSKIE CASE STUDY
Wczytywanie danych...