Ujęcie wody oraz stacja uzdatniania w Nieborowicach


Informacje o projekcie

Szczegóły
Tytuł projektu Lokalizacja Status Wartość projektu Data oddania Kategoria projektu
Ujęcie wody oraz stacja uzdatniania w Nieborowicach Nieborowice Otwarty 2 800 000 PLN Systemy uzdatniania wody Instalacje AKPiA, BMS i teletechniczne Systemy i instalacje pomiarów środowiskowych

Zakres usług

Systemy uzdatniania wody. Informatyka i automatyka.

Opis projektu

Nasz dział Technologii Wody rozpoczął prace przy projekcie i budowie ujęcia wody podziemnej i stacji uzdatniania w miejscowości Nieborowice.

Projektowany układ technologiczny stacji uzdatniania wody zapewni osiągnięcie parametrów wody odpowiadających Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r  „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Celem nowej technologii jest skuteczna redukcja zanieczyszczeń fizykochemicznych takich jak: żelazo, mangan, jon amonowy w ujmowanej wodzie.

Uwzględniając parametry wody surowej proponowana technologia uzdatniania wody będzie się opierać na następujących procesach:

•napowietrzania otwartego wody studziennej na kaskadzie napowietrzającej;

•trójstopniowej filtracji ciśnieniowej w filtrach wielowarstwowych;

•stosowanej awaryjnie dezynfekcji wody kierowanej na zbiorniki magazynowe oraz dezynfekcji końcowej wody kierowanej na sieć przy użyciu podchlorynu sodowego

•magazynowanie wody uzdatnionej w dwóch istniejących zbiornikach podziemnych i jednym nowoprojektowanym podziemnym zbiorniku.

Projektowana wydajność instalacji uzdatniania wody będzie wynosić 100 m3/h.

W zakresie naszych prac jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w branży architektonicznej oraz wykonanie prac instalacyjnych przy budowie SUW oraz automatyki obiektu.

Do pobrania

Brak
Wczytywanie danych...